The Supwerapp ตอบโจทย์ผู้ใช้งานด้านไหนบ้าง? เป็นเทคโนโลยีที่เกิดมาจากแนวคิดของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการมุ่งเน้นให้ทุกองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น The Supwerapp มีประโยชน์ในด้านไหนบ้าง มาดูกันครับ

 • Analytic report

ฟังก์ชั่นที่จะช่วยให้ผู้บริหารปรับกลยุทธ์องค์กรได้ตลอดเวลา และทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ด้วยการเชื่อมโยงกับ Business Intelligence  เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลการทำงานของพนักงนทุกแผนกออกมาดูได้  ช่วยให้ผู้บริการสามารถวิเคราะห์ได้ว่าในแผนงานต่อไปควรโฟกัสที่ตรงไหน หรือตรงไหนกำลังมีปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

 • Enterprise Workflow

ช่วยให้การสานต่องานภายในองค์กรดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว และได้งานที่มีประสิทธิภาพ โดยที่พนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกรนั้น ๆ สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น การออก PR,PO  การเพิ่มวงเงินลูกค้า การจัดซื้อต่าง ๆ การทำงานส่วน Hr ขาดลา อนุมัติการลาต่าง ๆ เป็นต้น

 

 • Smart Message Online

สามารถจัดแคมเปญการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการขายให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตลอดเวลา เพราะ The Superapp สามารถที่จะช่วยให้คุณสื่อสารการตลาดกับลูกค้าได้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Communication)คุณจะสามารถส่งข้อความหาลูกค้าเพื่อเสนอสินค้าและบริการไปจนถึงการปิดการขายผ่าน Web Ordering System ได้ด้วย

The Supperapp เทคโนโลยีจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานและการชะงักงานของธุรกิจได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ แล้วนำ Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาช่วยในส่วนงานที่มนุษย์เคยทำ เพิ่มความถูกต้องและสามารถทำงานได้ทุกที่ 24 ชั่วโมง พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณธีรภพ ลิ้มตระกูล โทร: 02-089-4564 มือถือ 095-449-9164 อีเมล์ : theerlym@metrosystems.co.th  Website : https://www.metrosystems.co.th/  FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

Home

 • ลักษณะธุรกิจของเรา ?
 • ทำไมต้องเลือกเรา ?
 • ประวัติความเป็นมา ?
 • ประสบการณ์และความสำเร็จของเรา
 • บทความ

Product and service

 • Qlik
 • Nintex
 • UiPath
 • MS Dynamic CRM
 • DataRobot
 • DataVard
 • Talend
 • The SuperApp 

 

Customer Use Case

 • Healthcare
 • Banking and Finance
 • Education
 • Manufacturing
 • Energy and Utilities
 • E.Commerce
 • Retail
 • Public Sector
 • Consumer Product
 • Insurance
 • Telecom

Knowledge

 • Qlik
 • Nintex
 • UiPath
 • MS Dynamic CRM
 • DataRobot
 • DataVard
 • Talend
 • The SuperApp 

 

About US

ใบเสนอราคา