ประวัติความเป็นมาของ Metro Systems Corporation Plc เเละ Metro SSS

ทีมบริหารจัดการ

SIG/Enterprise Japanese Business Executive

KOICHI ASHIDA

SIG-SSS-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อภิวรรณ์ จิรวัฒน์สถิตย์

APIWAN JIRAVATSATITH

ธีรภพ ลิ้มตระกูล

THEERAPOP LYMTRAKOON

SIG-SSS-ฝ่ายการขาย

กนกอร ยู้บุญยงค์

KANOK-ORN YOOBOONYONG

กรุณา เฉิดชมจันทร์

KARUNA CHERDCHOMJAN

จารุพร ภู่วรรณชัยกุล

JARUPORN POOWANCHAIKUL

ชัชชญา ญาณธรรมชลากร

CHATCHAYA YANNATHAMCHALAKORN

ฐิติพร อยู่เย็น

THITIPORN YOOYEN

นิธินันท์ อุชชิน

NITHINAN UJJIN

ปัญจพร พึ่งโสภา

PANJAPORN PUNGSOPA

พัชราภรณ์ ยินดีอมรชัย

PATCHARAPORN YINDEEAMORNCHAI

พิมลรัตน์ เดชดี

PIMOLRAT DETDEE

ภัทรกร วราศัยดิสกุล

PATRAKORN VARASADISKUL

ยศวดี พรยั่งยืน

YOTWADEE PHORNYANGYUEN

ศักย์ศรณ์ ชีพสมทรง

SAKSORN CHEEPSOMSONG

SIG-SSS-ฝ่ายการตลาด

ชวัลพร บุณยรัตพันธุ์

CHAWANPORN BUNYARATTAPUN

อรษา ปันนา

ORASA PANNA

ภัคจิรา ทองมั่น

PAKJIRA THONGMAN

ความสำเร็จของเรา

รายการรางวัล

K2                                           

2013             Partner of the Year 

2014-2015    Partner of the Year 

2016             Top Performer         

 2019             Best Engage Partner

Qlik

2011    Largest Deployment Partner

              Partner of the year 

2012    Largest Partner Deal – Solution Provider

              Best Partner Representative

              Rookie Partner of the Year, Global

2013     Most Innovative Partner of the Year APAC 

2014     Largest Deal Size of the Year

2015     Qlik – Most Innovative Partner 

2016     Qlik ASEAN Elite Solution Provider of The Year

2017      Qlik ASEAN Elite Solution Provider Achievement Award 

Home

 • What we are ?
 • What we do ?
 • Why us ?
 • How do we make you successful
 • Contact us today, Ask for a demo or learn more

Product and service

 • Qlik
 • K2
 • UiPath
 • MS Dynamic CRM
 • DataRobot
 • Whispir
 • DataVard
 • Talend
 • FullLoop
 • Cloudera
 • Hadoop
 • Metro Systems SuperApp Concept

 

Customer Use Case

 • Healthcare
 • Banking and Finance
 • Education
 • Manufacturing
 • Energy and Utilities
 • E.Commerce
 • Retail
 • Public Sector
 • Consumer Product
 • Insurance
 • Telecom

Knowledge

 • Qlik
 • K2
 • UiPath
 • MS Dynamic CRM
 • DataRobot
 • Whispir
 • DataVard
 • Talend
 • FullLoop
 • Cloudera
 • Hadoop
 • Metro Systems SuperApp Concept

 

About US

ขอใบเสนอราคา